Haberler

Haberler->Son Haberler->ŞARJLI KOKLEAR İMPLANT PİLLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA MAHKEME KARARI   
ŞARJLI KOKLEAR İMPLANT PİLLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA MAHKEME KARARI

Şarjlı pil kullanan Advanced Bıonıcs( Clarıon-Aura) Marka Koklear İmplant cihazlarının ödenmeyen/eksik ödenen pil paraları için Konyada açılan bir davada İdere Mahkemesince ; Sağlık raporu ile kullanımı öngörülen cihaz(pil ) bedeninin 5510 sayılı yasanın 63.Maddesi kapsamında ödenmesi gerekirken yasal dayanağı bulunmayan Tebliğ hükümleri esas alınarak ödenmemesinin hukuka uyarlı olmadığından iptal ederek verilen pil faturasının tutarından ödenen 1,55 TL'nin düşülmesiyel kalan 2.065,81 TL'nin davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Yorumlar


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 
Toplu sms

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it