Haberler

Haberler->Son Haberler->BİLATERAL İMPLANT UYGULAMASI   
BİLATERAL İMPLANT UYGULAMASI

BİLATERAL İMPLANT UYGULAMASI
SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde 26.11.2016 da yapılan değişiklik ile işitsel implant uygulamaları yeniden düzenlenmiş ve çift taraflı koklear implant için çocuklar ve yetişkinlerde ayrı ayrı kurallar konulmuştur.
İşitsel implantlar başlığında koklear implant ile ilgili 3.3.36 maddenin 8 fıkrasına göre
-Koklear implantasyon kriterlerini taşıyan ve bu durumları sağlık kurulu raporlarında yer alan 12-48 ay arası çocuklara eş zamanlı veya ardışık olarak uygulanabilecektir
(a bölümü)
-Yaş sınırı aranmaksızın post-lingual dönemde gelişen menenjit sonrası odyolojik kriterlere haiz ileri derecede sensörinöral işitme kayıplarında
( b bölümü)
-48 ayın üzerindeki hastalarda (48 aylık olanlar hariç) ileri derecede sensörinöral işitme kaybına eşlik eden bilateral körlük vakalarında da (c bölümü)
bilateral koklear implant uygulanabilecektir.
Koklear implantın SGK’ca karşılanması ile ilgili asıl (3.3.36-İşitsel İmplantlar-1-) maddeye göre veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implanttan fayda göreceği uygun görülenlere uygulanması halinde kurum tarafından dan karşılanacağı açık olarak yer almaktadır.
Bileteral kokler implant ile ilgili hükümlerde çocuklar için yaş sınırı olmasına karşın, yetişkinler için tespitler sensörinöral işitme kaybının hangi hastalıkları takiben ortaya cıktığı veya neden olduğu şeklindedir. Burada yaş söz konusu değildir
Diğer taraftan SUT kriterleri koklear implantasyonu tam olarak karşılamadığı uygulamalar ile ortaya çıktığından SUT’un koklear implant kriterlerini taşımamasına rağmen koklear implanttan fayda göreceği kliniğince öngörülen hastalara çözüm üretmek için Sağlık Bakanlığı tarafından 2013 yılında İşitsel İmplantlar Bilimsel danışma komisyonunu kurulmuştur.
Bu nedenle üniteral veya bilateral implanttan fayda göreceği klinikleri tarafından öngörülen ne varki SUT kriterlerini taşımadıkları için ameliyatlarına karar verilmeyen ileri derecedeki sensörinöral işitme kayıplı çocuk ve yetişkinler üçüncü basamak resmi kliniklere baş vurarak ameliyatları için adı geçen komisyondan onay alınmasını talep edebilirler. Bu taleplerle ilgili onay teklifi hastanın kliniğince tapılacaktır
Bu komisyon kliniklerden gelen onay taleplerini gündemine alarak neticeye bağlamaktadır.

Yorumlar


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 
Toplu sms

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it