Haberler

Haberler->Son Haberler->KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUK ve GENÇLER III.ÖDÜLLÜ SERBEST RESİM YARIŞMAMIZ AÇILDI   
KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUK ve GENÇLER III.ÖDÜLLÜ SERBEST RESİM YARIŞMAMIZ AÇILDI

Sevgili Koklear ımplant kullanıcısı çocuklar ve Gençler, Değerli Aileleri, Sayın Hocalarımız

Derneğimizce; Koklear implant cihazı kullanan çocuk ve gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkartılmasını sağlamak ve koklear implantlı çocukların işitme engelini aşmada gösterdikleri başarının kamuoyuna iletilmesiyle bu şekildeki iyileştirici sistemler için kamu oyunun aydınlatılması amacına yönelik olarak yurt çapında “4-23” yaş grupları arasındaki Koklear implantlı Çocuklar Ödüllü Serbest Resim Yarışmamız Eskişehir Anadolu Üniversitesinin resim konusunda eğitim veren Fakülteleri ile engelli gençlere eğitim veren Engelliler Entegre Yüksek Okulu destekleriyle 2013 ve 2015 yılında yapılmıştır. Bu iki yarışmanın gördüğü ilgi edeniyle geleneksel hale getirmesi için bu yıl üçüncüsü Açılmıştır.
2017 yılı Koklear İmplantlı ve Çocuk ve Gençler II. Ödüllü Serbest Resim Yarışmamız; 4-23 yaş arasındaki koklear implantlı tüm kullanıcılara açıktır. Okullu olsun veya olmasın özel eğitim merkezinde olsun veya olmasın 4-23 yaş grubundan isteyen her koklear implant kullanıcısı yarışmaya katılabilecektir.
Koklear implantlı çocuklar katılım açısından 4-6, 7-11, 12-15 ve 16-18, 19-23 olmak üzere 5 yaş grubunda değerlendirecektir. Yarışmaya gönderilecek özgün ( resimlerin daha önce her hangi bir yarışmaya katılmamış veya başka bir yerde kullanılmamış olması şarttır.
Yarışmamızda konu serbesttir. Yarışmacılar Her türlü boyayı, kağıdı ve tuvali kullanabilirler. Resimler A3 den küçük olmayacak ve en fazla 35x50 cm ebadında olacaktır. (4-7 yaş grubunda A4 ebadı da kabul edilecektir)
Resimleri geçmiş yıllarda olduğu özel jüri değerlendirecektir. Yarışmanın Sekreteri Cochlear Implant Derneği Eskişehir İl Temsilcisidir.
Yarışmaya katılmak isteyen koklear implantlı çocuk ve gençler resimlerini en son 03.05.2018 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okuluna (Yunus Emre Kampüsü Eskişehir) göndereceklerdir. Teslim tarihi ise postaya veriliş tarihi olacaktır.
Gönderilen resimler Eskişehir’de jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirilecek ve sergilenecek resimler belirlenecektir. Yarışma sonuçları Cochlear Implant Derneği WEB sitesinde ve Facebook dernek Sayfa ve grubunda yayınlanacak ve yarışmacılara da internetten e-posta ile bildirilecektir.
Bu amaçla yarışmaya katılacaklar resimlerle birlikte sonuçların bildirileceği bir e-posta adresini de not olarak göndermeleri ve bu gönderide ev adreslerinin de açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Yarışan resimlerden sergilenmeye değer görülenler ile ödüllendirilenler öncelikle Eskişehir’de sergilenecektir. Ödül töreni 2017 Aralık ayında Eskişehir’de yapılarak yarışma tamamlanacaktır.
Her yaş grubu için 3 resme(1,2 ve 3. Olarak) ödül verilecektir. Bu duyurusu Web sitesinde ve Facebook grubu sayfasında yer almaktadır. Yarışma ile ilgili bildirimlerde yine burada yayınlanacak ve haberler bölümünde de gösterilecektir.
Yarışmaya katılanlar yarışma şartnamesini peşinen kabul etmiş olacaklarından web sitesinde yayınlanan ve bu duyurunun devamı sayfalarda yer alan yarışma Şartnamesini iyi okumalarını öneriyoruz. Talep eden yarışmacıya şartname internet veya faks ile de ayrıca gönderilecektir. Yarışma için olabilecek sorularınızı koklearder@hotmail.com adresine veya 0 312 4354636-0 532 3819061 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Saygılarımızla
Mustafa KOYUNCU Mehmet Ali ÇAĞLA



Cochlear Implant Derneği Yönetim Kurulu Muhasip
Başkanı Üyesi


COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ

KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUK ve GENÇLER
III.ÖDÜLLÜ SERBEST RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde – 1 Cochlear Implant Derneğince Anadolu Üniversitesinin ilgili Fakülte ve Yüksek okullarının desteğiyle açılan bu resim yarışmasında, Koklear implant cihazı ile işitmesini sağlayan çocuk ve gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkartılarak değerlendirilmesi ve koklear impalantlı çocukların işitme engelini aşmada gösterdikleri başarının kamu oyuna iletilmesi ve bu şekildeki iyileştirici sistemler için kamu oyunun aydınlatılması amaçlanmıştır.
Madde – 2 Bu resim yarışmasında konu serbesttir. Yarışmacılar resimlerinde kendi anlatım ve anlayışlarına tarzlarına uygun olarak her türlü malzemeyi, boyayı, kağıdı ve tuvali kullanabilirler.
Resimler A3 den küçük olmayacak ve en fazla 35x50 cm ebadında olacaktır. (4-7 yaş grubunda A4 ebadı da kabul edilecektir)
Madde – 3 Yarışma 4-23 yaş arasındaki koklear implantlı kullanıcılara açıktır. Kullanıcı çocuklara özel eğitim veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri ile Özel Eğitim okulları öncelikli olmak üzere anaokullarında, kreşlerde, ilk öğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan özel eğitim alanlarla aşağıdaki yaş grup ve sınırlarına uyan her koklear implant kullanıcısı çocuk ve genç yarışmaya katılabilecektir.
Madde- 4 Koklear implantlı çocuk ve gençler katılım açısından 4-6, 7-11, 12-15, 16-18 ve 19-23 olmak üzere 5 yaş grubunda değerlendirecektir.
Yarışmaya gönderilecek özgün resimlerin daha önce her hangi bir yarışmaya katılmamış veya başka bir yerde kullanılmamış olması şarttır. 2015 deki II. yarışmada katıldıkları grupta ödül alan yarışmacılar, 2017 de ayni yaş grubunda başvuru yapamazlar.
Madde – 5 Cochlear Implant Derneği Koklear İmplantlı Çocuk ve gençler III. Ödüllü serbest resim yarışması jürisi Başkan dahil 7 üyeden oluşmaktadır. Jüri üyeleri Ekim ayında açıklanacaktır.
Madde –6 Yarışmaya katılacak resimler en geç 01/12/2017 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okuluna (Yunus Emre Kampusü Eskişehir) gönderilecektir. Teslim tarihi postaya veriliş tarihidir.
Gönderilen resimler Eskişehir’de jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödüllendirilen ve sergilenmeye değer görülen resimler dernek Web sitesinde Facebook Grubunda/Sayfasında ve e-posta ilede adreslerine bilgi verilecektir.
Madde –7 Yarışmada sergilenmeye değer görülenler ile ödüllendirilen ve sergilenmeye değer görülen resimler Eskişehir’de sergilenecek ve Ödül töreni de yine Eskişehir’de yapılacaktır.
Resimler Dernek tarafından tespit edilecek merkezlerde ve dernek tarafından yapılacak toplantılarda ayrıca sergilenecektir.
Madde – 8 Resimler yaş gruplarına göre ayrı ayrı değerlendireceğinden her grup için ödüllendirilmek üzere 3 resim( ilk üç) seçilecektir
Ödüller yaş gruplarında aynı olmak üzere ilk sıradakiler için Tablet bilgisayardır. İkinci ve üçüncü sırada ödüllendirilecek resimlere ise hediye veya para ödülü verilecektir.
Ödüllerin dışında yarışmaya katılan tüm resimler içinde birer katılım belgesi verilecektir.
Madde – 9 Yarışmaya katılan resimlerden sergilenmeye değer görülenler ile ödüllendirilenleri, Dernek afiş, katolog, broşür kitap ve bunun gibi tanıtım malzemesi olarak baskı şeklinde veya görsel medyada internet gibi her türlü yayın platformlarında kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya katılanlar bu şartları peşin olarak kabul etmiş sayılırlar. Ödüllendirilen resimler ise derneğin malı olacaktır.
Sergilenen resimler sahibince istenir ise ise iade edilecektir. Yarışmaya katılan diğer resimler ise değerlendirmenin ilan edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde sahibi tarafından istenir ise adresine gönderilecektir. Resimlerin ilk ve son gönderim sürecinde hasarlanması( arızalanması) halinde yarışma yönetimi sorumlu tutulamaz.
Madde – 10 İş bu şartnamenin yürütümünde resimlerin değerlendirilmesinden yarışma jürisi, diğer işlerden ise Cochlear Impant Derneği sorumludur.
Yarışmanın Sekreteri Cochlear Implant Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Nurhan Kutlu’dur.

( İş bu şartname Dernek Yönetim Kurulunun 30.05.2017– 2017-5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
03.05.2018 OLAN YENİ RESİM TESLİM TARİHİ ÖNCEDEN TESLİM EDİLEN RESİMLERİNDE AYNEN KAPSAMAKTADIR. GEREKTİĞİNDE DERNEĞİMİZ ESKİŞEHİR TEMSİLCİSİ NURHAN KUTLUDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ
TEL :0 535 31148 78

Yorumlar


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 
Toplu sms

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it