Dernek Kurullar�

�

Derne�in 4 Nisan 2012 tarihinde yap�lan 5. Ola�an Genel Kurul Toplant�s�nda 3 y�ll�k s�re ile se�ilen Y�netim ve Denetim Kurullar�

Y�netim ve Denetim Kurullar� As�l �yeleri

�

Y�NET�M KURULU 1- Dernek Ba�kan� : Mustafa KOYUNCU, K.�. kullan�c�s�, 1992 y�l�nda Eski�ehir'de Anadolu �niversitesi Hastanesinde ameliyat oldu. Nucleus marka cihaz kullan�yor. Emekli � Avukat, Dernek� Kurucu �yesi.� Ankara�da ya��yor.

2- Dernek Ba�kan Yard�mc�s� : Prof. Dr. Gonca SENNARO�LU, Odyolog, Hacettepe �niversitesi Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Odyoloji B�l�m� ��retim �yesi. Dernek Kurucu� �yesi.

3- Muhasip �ye : Erhan YAL�IN,� O�lu Ahmet K.� kullan�c�s�. Gelir Uzman� Ankara�da ya��yor.

4- Sekreter �ye : Mehmet Ali �A�LAR O�lu Emre K.�. Kullan�c�s� K�lt�r ve Turizm Bakanl���nda �al���yor. Ankara�da ya��yor.

5- �ye: Prof. Dr. Arma�an �NCESULU,� Eski�ehir Osmangazi �niversitesi T�p Fak�ltesi KBB Ana Bilim Dal� ��retim �yesi

DENET�M KURULU 1-Kurul Ba�kan� : Dr. M.Adil ERKOL, K.�. kullan�c�s�. Hacettepe T�p Fak�ltesinde ameliyat oldu. Emekli Doktor. Ankara�da ya��yor.

2-Kurul �yesi : Do�.Dr.Sanem �AHLI,� E�itim Odyolo�u, Hacettepe �niversitesi T�p Fak�ltesi KBB Anabilim Dal� Odyoloji ve Konu�ma Bozukluklar� Bilim Dal�.

3-Kurul �yesi : Do�.Dr. Esra Y�CEL , E�itim Odyolo�u, Hacettepe �niversitesi Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Odyoloji B�l�m� ��retim �yesi.

 
Toplu sms

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it